Φιλοσοφώντας…

Σε μια παρτίδα σκάκι απουσία παιχτών, αποφασίζουν οι πεσσοί. Στα άσπρα αποφασίζουν τα πιόνια, ενώ στα μαύρα ο βασιλιάς. Στο τέλος, τα άσπρα πιόνια χάνουν, ενώ τα μαύρα πιόνια χάνονται…

Απάντηση