Value Investing Tip #1: Τιμή VS Αξία

Τιμή VS Αξίατου Νίκου Κορεξενίδη

Η τιμή που έχει η μετοχή μιας εταιρείας δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματική της αξία (δεν ισχύει το Efficient market hypothesis). Η πραγματική αξία της εταιρείας μπορεί να εξαχθεί μόνο από μελέτη των οικονομικών καταστάσεων – εκθέσεων που εκδίδει κατά τακτά χρονικά διαστήματα η εταιρεία. Η πραγματική αξία της είναι συνάρτηση των ιδίων κεφαλαίων της, του χρέους της, της μερισματικής της απόδοσης, του αντικειμένου εργασιών της, του κέρδους της  κλπ (από την ανάλυση δηλαδή θεμελιωδών μεγεθών της ). Η τιμή του χρηματιστηρίου συνήθως διακυμαίνεται πότε πάνω και πότε κάτω από αυτή την αξία. Όταν είναι πολύ κάτω η μετοχή είναι ευκαιρία, ενώ όταν είναι πολύ πάνω η μετοχή είναι φούσκα.

Έτσι πχ αν μια εταιρεία με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη της εκτιμάται να έχει πραγματική αξία 1.000.000 Ευρώ και έχει σε κυκλοφορία 1.000.000 μετοχές, τότε η πραγματική αξία της μετοχής είναι 1 ευρώ. Επομένως, αν λόγω των συγκυρίων (συνήθως ψυχολογικών – φόβου) η μετοχή πάει στα 20 λεπτά τότε είναι ευκαιρία για αγορά. Όταν πάλι λόγω άλλων συγκυριών (συνήθως ψυχολογικών – ευφορία, απληστία) η μετοχή πάει 3 ευρώ, τότε είναι φούσκα. Επειδή οι ψυχολογικοί παράγοντες είναι βραχυπρόθεσμοι η τιμή πάντα τείνει να επανέρχεται μακροπρόθεσμα στην πραγματική της αξία.  Γνωρίζοντας αυτές τις βασικές αρχές ένας επενδυτής γνωρίζει πότε πρέπει να αγοράσει και πότε να πουλήσει. Επειδή όμως  μπορεί να κάνει κάπου λάθος στους υπολογισμούς πρέπει να λαμβάνει ένα περιθώριο ασφαλείας (margin of safety), δηλαδή να μην την αγοράζει όταν είναι στα 90 λεπτά γιατί αν έχει υπολογίσει λάθος της αντικειμενική αξία μπορεί πότε να μην βγάλει κέρδος. Αντιθέτως, να περιμένει όταν η τιμή να είναι τόσο κάτω (πχ 20 λεπτά) ώστε όσο και να έκανε λάθος στην αποτίμηση της αντικειμενικής αξίας πάλι να έχει μεγάλο περιθώριο κέρδους.

Value Investing

Σημαντικά συμπεράσματα από το παραπάνω:

α) Το κέρδος γίνεται στην αγορά (βλέπουμε ότι μία μετοχή που έχει αντικειμενική αξία 1 ευρώ κοστίζει 20 λεπτά και την αγοράζουμε με την προοπτική απλά να φτάσει στην πραγματική της αξία) και όχι στην πώληση (μια μετοχή που έχει αντικειμενική αξία 1 ευρώ την αγοράζουμε στο 1 ευρώ και “ελπίζουμε” ότι θα ανέβει )

β) Μια μετοχή είναι ευκαιρία για αγορά ανεξάρτητα από το αν είναι από μεγάλη ή μικρή εταιρεία. Μπορεί μια  εταιρεία γίγαντας με τεράστια κέρδη να έχει μια τιμή που να την κάνει φούσκα, και μία μικρή  εταιρεία με μικρά οικονομικά στοιχεία να έχει τόσο φθηνή τιμή που να είναι ευκαιρία.

γ) Η μεταβλητότητα που έχουν οι τιμές των μετοχών καθημερινά δεν σημαίνει “ρίσκο”. Αντιθέτως είναι ο λόγος που είναι τόσο κερδοφόρες. Δίνει ευκαιρείς για να αγοράσεις φθηνά και να πουλήσεις ακριβά.

δ) Οι επενδύσεις πρέπει να έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι τιμή θα έχει μια μετοχή την επόμενη μέρα ή βδομάδα ή μήνα με σιγουριά.  Όποιος οικονομολόγος – αρθρογράφος  το ισχυρίζεται σε κάποια εφημερίδα τότε θα πρέπει να αναρωτιόμαστε το αυτονόητο: “γιατί το γράφει σε μια εφημερίδα και παίρνει ένα απλό μεροκάματο , ενώ θα μπορούσε αφού είναι τόσο σίγουρος να επενδύσει όλη του την περιουσία σε αυτή τη μετοχή και να βγάλει εύκολα και γρήγορα τεράστιο όφελος”. Η Τιμή της μετοχής μπορεί να φτάσει την αντικειμενική της αξία σε μία βδομάδα ή και σε 3-5 χρόνια. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το Πότε. Τα οικονομικά δεν υπακούν στους νόμους της φυσικής άλλα στην θεωρία του χάους.

Λύση στο πρόβλημα:

-Αναζήτησε ευκαιρίες και δράσε όταν βρεις μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμής και αξίας

-Κάνε ευρεία διαφοροποίηση (diversification) . Για παράδειγμα:  Αν έχεις μια επιχείρηση και σου πάρει φωτιά καταστράφηκες , αν έχεις δέκα και σου πάρει φωτιά η μία από αυτές, τότε θα πάθεις ζημιά άλλα δεν χάθηκε και ο κόσμος. Μικρά χαρτοφυλάκια (με 2-3 είδη μετοχών) μπορεί να σε κάνουν πλούσιο ή να σε στείλουν στο φτωχοκομείο. Βέβαια, δεν μπορείς να κάνεις μέσα σε μια μέρα ένα χαρτοφυλάκιο διαφοροποιημένο γιατί δεν θα υπάρχουν την ίδια μέρα όλες οι ευκαιρίες. Σε βάθος χρόνου, καθώς θα προσθέσεις όμως διαφορετικές εταιρείες  θα συμβεί.

Χρήσιμα για επιλογή μετοχών :

  • Οικονομική δύναμη και δομή κεφαλαίου (μεγάλα αποθεματικά, τα assets πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τις υποχρεώσεις, επίσης το μακροπρόθεσμο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό ιδίων κεφαλαίων)
  • Μακρύ ιστορικό συνεχόμενης πληρωμής μερισμάτων, υψηλό τρέχον ποσοστό μερίσματος
  • Ισχυρά brands, μονοπώλια, δυνατότητα παροχής τεραστίων ποσότητας αγαθών με μικρό κόστος, άυλα περιουσιακά στοιχεία (πχ πνευματικά δικαιώματα), αναντικατάστατες (πχ δημόσιες υπηρεσίες)
  • Δίνει ένα μέρος των κερδών της για ανάπτυξη και εξέλιξη.
  • Η τιμή της μετοχής να μην είναι πάνω από 1,5 φορές του Net Asset Value
  • χαμηλό p/e ratio (όχι πάνω του 15)

Νίκος Κορεξενίδης

*Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση αξιών.

One comment on “Value Investing Tip #1: Τιμή VS Αξία

  1. Ο/Η G.B λέει:

    Congratulations nick.Very good article.We look forward to the next

Απάντηση