Manchester United: «Α ρε, σορτάρισμα που της χρειάζεται…»

Πριν από λίγες μέρες είχαμε την εισαγωγή της ManchesterUnitedστο χρηματιστήριο. Για κάποιους αποτέλεσε την  ευκαιρία να αποκτήσουν μετοχές της αγαπημένης τους ομάδας και να βιώσουν την εμπειρία του να είναι μέτοχοι ενός ποδοσφαιρικού θρύλου, αντιγράφοντας τη συμπεριφορά γνωστών επιχειρηματιών, αλλά προσαρμόζοντας τη στο μέτρο των περιορισμένων δυνατοτήτων τους.

Για κάποιος άλλους, από την άλλη, η πραγματικότητα αυτή αποτέλεσε και αποτελεί ευκαιρία εκμετάλλευσης της  ανθρώπινης άγνοιας και ανοησίας, είτε της ψυχολογίας των ρομαντικών. Πρώτοι στη λίστα των κερδισμένων τα μέλη της οικογένειας Glazer, που ξεφορτώθηκαν μέσω της IPOαρκετές από τις μετοχές τους σε εξωφρενική τιμή! Επόμενοι στη λίστα, όσοι έχουν την κοινή λογική και διορατικότητα να αντιληφθούν πως η IPOαυτή αποτελεί μια «φούσκα», ποντάροντας στην πτώση της. Δηλαδή, πουλώντας ανοιχτά χωρίς να κατέχουν μετοχές.

Όπως έχω γράψει στο παρελθόν, υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι να χάσεις μέσα από την μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική. «Ο ένας είναι η επιχείρηση που έχεις επενδύσει τα χρήματα σου να χρεοκοπήσει ή να παρουσιάσει επιδείνωση στα οικονομικά της αποτελέσματα. Ο άλλος, να έχεις αγοράσει μια εταιρεία σε τιμή πολύ υψηλότερη από αυτή που αξίζει. Το δεύτερο είναι το ίδιο επικίνδυνο με το πρώτο και μπορεί να παρασύρει ευκολότερα στη ζημιά έναν επενδυτή. Ακόμα και η ασφαλέστερη ή καλύτερη επιχείρηση του κόσμου μπορεί να αποτελεί άσχημη επιλογή όταν δεν ξέρεις τι δίνεις για να την αποκτήσεις.»

Αντίστοιχα, όταν μιλάμε για «σορτάρισμα», δηλαδή για ποντάρισμα στην πτώση, ψάχνουμε να βρούμε εταιρείες που αποτιμώνται υπερβολικά ή που το επιχειρηματικό τους μέλλον είναι επίφοβο. Μιλώντας για την ManchesterUnited, κυρίως έχουμε το πρώτο να συμβαίνει, συνδυαζόμενο σε βασικά σημεία με το δεύτερο. Έτσι, το επίπεδο ασφάλειας από μια κίνηση «σορταρίσματος» της μετοχής της φαίνεται να είναι αρκετά υψηλό, αν φυσικά ο ορίζοντάς μας είναι μακροπρόθεσμος.

Γιατί η ManchesterUnitedείναι πανάκριβη; Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα 1,46δις λίρες όταν οι ετήσιες πωλήσεις της φτάνουν μόλις τις 330εκ. και τα κέρδη τις 12,5εκ! Με βάση τους δείκτες P/Eκαι P/Salesμια λογική κεφαλαιοποίηση θα ήταν μεταξύ των 100 και 300εκ. Να τονίσουμε πως οι ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν μια παράδοση συνεχών ζημιογόνων αποτελεσμάτων, που στην περίπτωση της Manchesterδεν εμφανίζονται λόγω της εκμετάλλευσης του Brand μέσω διαφόρων τρόπων. Παρόλα αυτά, τα κέρδη δεν είναι καθόλου δύσκολο να γυρίσουν σε ζημιές, αφού το περιθώριο κερδοφορίας είναι οριακό. Μη ξεχνάμε πως οι διοικήσεις έχουν την τάση να ωραιοποιούν τα αποτελέσματα εν όψει εισαγωγών. Παράλληλα, δεν είναι εφικτό τα επόμενα χρόνια να δούμε κερδοφορίες που να δικαιολογούν την τερατώδη σημερινή χρηματιστηριακή αξία. Θα πρέπει να μιλάμε για κέρδη ανώτερα των 200εκ. ετησίως, ποσά που βρίσκονται στη σφαίρα της φαντασίας.

Το πρόβλημα της υπερτίμησης είναι αντιληπτό όχι μόνο μέσα από τον λογαριασμό αποτελεσμάτων, αλλά και μέσα από τον ισολογισμό. Κοινώς, έχουμε 600εκ υποχρεώσεων, όταν τα ίδια κεφάλαια στο α’ τρίμηνο έφθαναν μόνο τα 260εκ. Βέβαια, 100εκ. θα εισρεύσουν από την έκδοση των νέων μετοχών, αλλά τα άυλα στοιχεία και το Goodwillξεπερνά τα 500εκ. Άρα στην ουσία, αν δεν λάβουμε υπόψη μας τα άυλα στοιχεία, έχουμε να κάνουμε με έντονα αρνητική θέση. Κρίμα για την τσέπη όσων δίνουν 1,46δις για να πάρουν περίπου -150εκ.! Εδώ πρέπει να τονίσουμε, πως η χαμηλή καθαρή θέση δεν είναι μόνο ζήτημα αποτίμησης. Αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις αντοχές της επιχείρησης.

Τέλος, οι μετοχές που είναι διαπραγματεύσιμες έχουν το 1/10 των ψήφων. Αυτό σημαίνει πως χάνεται και αξία που θα μπορούσε να προέλθει από κάποιο «φιγουρατζή» εμίρη, που θα αγόραζε ακόμα και «ζημιές με χρέη» για να ελέγξει την ομάδα.

Συνοψίζοντας: Μια υγιής αναπτυξιακή εταιρεία με αυτά τα μεγέθη δεν θα άξιζε πάνω από 500εκ., ενώ η Manchesterαποτιμάται πάνω από τα 1δις. Συνάμα, τα χαμηλά περιθώρια κερδοφορίας, ο υψηλός δανεισμός, η ανίσχυρη κεφαλαιακή της βάση και ο ιστορικά ζημιογόνος κλάδος δραστηριότητάς της, την καθιστούν επικίνδυνη και επιχειρηματικά. Ενώ, να μη ξεχνάμε και τη σημασία των μειωμένων δικαιωμάτων ψήφου.

 Τι να προσέξουμε: Χρησιμοποιούμε χρήματα που αντέχουμε να χάσουμε. Επίσης, καλό είναι να εντάξουμε αυτή τη Shortεπιλογή σε ένα ευρύτερο και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο Shortκαι Longθέσεων. Στο Investorblog, αναφέρονται συνεχώς τέτοιες ιδέες. Τέλος, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την πιθανότητα μιας μικρότερης η μεγαλύτερης βραχύβιας ανόδου και να έχουμε τη δύναμη και την ικανότητα να υπερασπίσουμε τη θέση μας, εφόσον οι θεμελιώδεις παράγοντες δεν μεταβληθούν καθοριστικά. Για αυτό, για ένα ακόμα λόγο τα χρήματα που θα τοποθετήσουμε θα πρέπει να είναι μετρημένα. Μη ξεχνάτε πως σε θέση Long το περισσότερο που μπορεί να χαθεί είναι η αξία της μετοχής. Σε θέση Short οι ζημιές μπορεί να είναι απεριόριστες. Μακροπρόθεσμα με 2 τρόπους μπορούμε να χάσουμε. 1. Να μην αντέξουμε να κρατήσουμε τη θέση. 2. Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Manchesterνα εξελιχθεί ανεπανάληπτα θετικά. Το πρώτο εξαρτάται από εμάς, το δεύτερο θεωρώ πως είναι εξαιρετικά απίθανο.


 

*Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση για αγορά ή πώληση αξιών.

Απάντηση