Τι είναι το Value Investing? (Συνέντευξη)

Ο Δημήτρης Κουτσουμπός απαντά στις ερωτήσεις του Gaurav σχετικά με την επένδυση. Σε αυτό το μέρος εξηγεί τι είναι το value investing, και γιατί είναι τόσο διαφορετικό από τις άλλες μορφές συναλλαγών σε μετοχές.

Όσα παρουσιάζονται δεν αποτελούν συστάσεις για οποιαδήποτε χρηματιστηριακή συναλλαγή. Συνιστούν προσωπικές απόψεις που παρουσιάζονται για συζήτηση μεταξύ επενδυτών.

Απάντηση