ΑΜΚ ΕΤΕ: Και τώρα, τι συμβαίνει με τις μετοχές που έχω;

 

 

Η αρνητική πραγματικότητα:

 

Η Τράπεζα λόγω του «κουρέματος» των ομολόγων, εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια (διαθέτει λιγότερα από όσα χρωστά). Η απαραίτητη ένεση νέων κεφαλαίων δεν είναι άνευ κόστους για τους παλαιούς μετόχους. Το ΤΧΣ και οι νέοι μέτοχοι θα αποκτήσουν περίπου το 94,9 % της τράπεζας. Οι παλαιοί μέτοχοι, θα υποστούν απίσχναση (dilution) και θα κατέχουν μόλις το 5,1% της ανακεφαλαιοποιημένης τράπεζας.

 

Με λίγα λόγια, η ζημιά για τους παλαιούς μετόχους είναι δεδομένη και βρίσκοτναι μπροστά στο παρακάτω δίλλημα. Είτε θα χρειαστεί να πληρώσουν μεγάλα ποσά στην ΑΜΚ και την μελλοντική εξάσκηση των warrants* για να διατηρήσουν το ποσοστό τους, είτε θα υποστούν “dilution”.

 

*Μέσω των warrants, όσοι αποκτήσουν νέες μετοχές, θα έχουν την ευκαιρία να εξαγοράσουν τις μετοχές του ΤΧΣ τα επόμενα χρόνια στην τιμή της αύξησης προσαυξημένης με επιτόκιο.

 

 

 

Κίνδυνοι:

 

Στην τράπεζα μετά την ανακεφαλαιοποίηση, λόγω της πρότερης αρνητικής της περιουσίας εμφανίζεται το εξής φαινόμενο.Αντλούνται 9,756 δις, αλλά λόγω των 2δις της αρνητικής θέσης (31/3/13), η περιουσία της ανακεφαλαιοποιημένης τράπεζας (ιδια κεφάλαια) εκτιμώνται σε περίπου 7,756δις.

 

Έτσι, μετά την ανακεφαλαιοποίηση η εσωτερική αξία της μετοχής υπολογίζεται περίπου σε 3,23€, όταν η ΑΜΚ γίνεται στα 4,29. Μάλιστα, αυτή την περίοδο οι περισσότερες τραπεζικές μετοχές διεθνώς διαπραγματεύονται κάτω από την εσωτερική τους αξία. Αυτό κάνει δύσκολο το να υπολογίζει κανείς σε διατηρήσιμη σημαντική άνοδο της μετοχής.

 

Βέβαια, τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών είναι ευμετάβλητα και τα μεγέθη αυτά μεταβάλλονται από περίοδο σε περίοδο. Βασικό ρόλο θα παίξουν τυχόν νέες επισφάλειες σε δάνεια ακινήτων, επιχειρήσεων κτλ. Αν επαληθευτούν αρνητικά σενάρια, δεν αποκλείεται να χρειαστούν νέες ΑΜΚ, που θα πλήξουν και πάλι τους μετόχους.

 

Αν δεν καλυφθεί ο στόχος της κάλυψης του 10% από ιδιώτες μετόχους, την ΑΜΚ θα την αναλάβει το ΤΧΣ. Η αξία των δικαιωμάτων θα μηδενιστεί και δεν θα προκύψουν warrants.

 

 

 

Ευκαιρίες:

 

Αναστροφή επισφαλειών δανείων και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μπορεί είναι ικανή να οδηγήσει σε κερδοφόρα αποτελέσματα την τράπεζα. Έτσι η εσωτερική αξία της μετοχής, μπορεί να αυξηθεί. Παράλληλα, σε περιόδους οικονομικής ευφορίας, τράπεζες μπορούν να διαπραγματεύονται ακόμα και 2 ή 3 φορές πάνω από την εσωτερική τους αξία.

 

Δική μου καθαρά προσωπική άποψη είναι, πως ένα τόσο αισιόδοξο σενάριο είναι λιγότερο πιθανό. Όμως, αν ευδοκιμήσει, αποκαλύπτεται η αξία των warrants. Θα μπορεί κανείς να αγοράσει τότε μετοχές κοντά στην τιμή της ΑΜΚ ή θα μπορεί να πουλήσει τα warrants που θα έχουν αποκτήσει μεγάλη αξία.

 

Συνοψίζοντας: Η μετοχή είναι πολύ δύσκολο από θεμελιώδη άποψη να επανέλθει σε τιμές που να αναστρέφουν τις ζημιές από τη μεγάλη πτώση του παρελθόντος. Όμως, μέσω των warrants αυτό ίσως είναι εφικτό, αν ευδοκιμίσει το θετικό σενάριο τα επόμενα χρόνια. Από την άλλη, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οι μέτοχοι να «καούν» ξανά και τα warrants να μην έχουν απολύτως καμία αξία, ή να μην εκδοδούν καν αν δεν καλυφθεί η ΑΜΚ

 

 

 

 

 

Διαδικασία ΑΜΚ:

 

Η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους μετόχους που θέλουν να συμμετέχουν είναι η έλλειψη ρευστότητας. Το ποσό που ζητήται άμεσα ανά μετοχή είναιπερίπου 9,54€ (0,95προ reverse split).Αν συμπεριλάβουμε και τα ποσά από εξάσκηση των warrants τα επόμενα χρόνια, το ποσό είναι ακόμα μεγαλύτερο.

 

 

 

Αυτό που μπορεί να κάνει κανείς είναι να πουλήσει μέρος από τις υπάρχουσες μετοχές ή τα δικαιώματα. Ο θεωρητικός τύπος που συνδέει την τιμή του δικαιώματος με την τιμή της μετοχής είναι ο εξής:

 

 

 

 

Θεωρητικά στην περίπτωση της ΕΤΕ θα είναι περίπου 20 φορές από τη διαφορά της τιμής της μετοχής(P1) από την τιμή της αύξησης 4,29. Έτσι, στο δικαίωμα θα υπάρχει μεγάλη μόχλευση και μεταβλητότητα.

 

Στην πράξη, η τιμή του δικαιώματος συνύθως διαπραγματεύεται κάτω από τη θεωρητική τιμή. Υπάρχει discount ώστε να ωθούνται οι επενδυτές να αγοράζουν δικαιώματα και να πετυχαίνουν οι ΑΜΚ.

 

Είναι σύνηθες σε μεγάλες ΑΜΚ, όπως αυτή της ΕΤΕ, προς το τέλος το δικαίωμα να πλησιάζει το μηδέν. Ενδιάμεσα, λόγω κερδοσκοπίας ενδέχεται το δικαίωμα να αποκτήσει πρόσκαιρα μεγάλη αξία. Αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή να πουλήσει κανείς τα δικαιώματά που θέλει. Όμως, ποτέ δεν γίνεται να γνωρίζεις ποια θα είναι η υψηλότερη τιμή. Οπότε, αν σε κάποιο σημείο η τιμή είναι καλή: «κάλλιο 5 και στο χέρι» και άσε το δικαίωμα να φτάσει πιο ψηλά. Στην περίπτωση της Εθνικής, η αρνητική καθαρή θέση της τράπεζας και η δυσκολία επιτυχίας της ΑΜΚ δεν είναι καλός οιωνός για την τελική τιμή του δικαιώματος.

 

Η θεωρητική τιμή εκκίνησης της μετοχής θα είναι 4,53 στις 30 του μήνα. Συνήθως, την «σπρώχνουν» προς τα πάνω γιατί αλλιώς κανείς δεν θα μπει στην ΑΜΚ και αφήνουν το δικαίωμα με discount επί των θεωρητικών τιμών.

 

 

 

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 13η Ιουνίου 2013.

 

 

 

H περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 30η Μαΐου 2013 έως και την 7η Ιουνίου 2013.

 

 

 

 

 

*Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση αγοράς ή πώλησης αξιών.

 

 
Follow @investorbloggr στο twitter

 

 

Απάντηση