Μετοχή Mevaco: Θετικά & Αρνητικά

Μετοχή Mevaco: Αρνητικά & Θετικάτου Πέτρου Παναγόπουλου

Η Mevaco είναι μια εταιρεία που εξειδικεύεται στις μεταλλικές κατασκευές με σύγχρονα μηχανήματα κοπής / μορφοποίησης μετάλλων. Αυτή τη στιγμή παράγει βάσεις μεταλλικές για φωτοβολταικά , πάνελς αρχιτεκτονικά για προσόψεις κτιρίων, και μεταλλικά στοιχεία για γέφυρες, δρόμους, σήρραγες κ.λ.π.

Η πορεία της μετοχής της Mevaco την τελευταία 5ετία. (πηγή: ft.com)

Η πορεία της μετοχής της Mevaco την τελευταία 5ετία. (πηγή: ft.com)

Αρνητικά

  • ΑρνητικάΗ εταιρεία δεν παράγει κέρδη εδώ κ χρόνια, παρότι παράγει θετικές λειτουργικές ταμειακές  ροές.  Επίσης, τα τελευταία χρόνια, έχει απομειωθεί η εσωτερική αξία της εταιρείας (ενεργητικό / ίδια κεφάλαια) ,όπως και οι πωλήσεις της.
  • Ένα άλλο αρνητικό είναι ότι το ποσοστό μικτού κέρδους της εταιρείας έχει μειωθεί για να μπορέσει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και ειδικά της εξαγωγές της.
  • Σαν τις περισσότερες  «μικρές» μετοχές, δεν διαθέτει ικανοποιητική εμπορευσιμότητα

Θετικά:

  • ΘετικάΤον τελευταίο χρόνο παρατηρείται μια αύξηση του κύκλου εργασιών, κυρίως διότι η εταιρεία άρχισε να βρίσκει τον βηματισμό της στις εξαγωγές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πια το 50+ % του κύκλου εργασιών της. Το προιόν προς εξαγωγή είναι κυρίως βάσεις για φωτοβολταικά.  Μια πιο προσεκτική παρατήρηση θα δείξει ότι η εταιρεία άυξησε τον τζίρο της αλλά αναγκάστηκε να αυξήσει αρκετά και τα έξοδα διαθέσεώς της κάτι που σημαίνει ότι υποχρεώθηκε να κάνει αρκετές δαπάνες για την αύξηση του τζίρου.
  • Στα θετικά ότι ο δείκτης P/Bv βρίσκεται κοντά στο 0,4 περίπου
  • Παράγει θετικές χρηματοροές / μειώνει τον δανεισμό της

Συμπέρασμα

Με τιμή μετοχής πέριξ των  0,9 ευρώ, η μετοχή της Mevaco αρχίζει και γίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα για τον μέσο-μακροπρόθεσμο επενδυτή 2ετίας.

Έχοντας υπόψη ότι είναι πολύ υγιής χρηματοοικονομικά , και διαθέτει πολύ καλό όνομα στην αγορά όσον αφορά το business to business, όταν η εγχώρια αγορά θα αρχίσει να αναπτύσσεται τότε αμέσως θα μπορέσει να αυξήσει εκτός του κύκλου εργασιών της και το μικτό περιθώριο κέρδους της ( το οποίο παραδοσιακά στην Ελλάδα ήταν αρκετά ψηλά) και να γυρίσει σε σημαντικά κέρδη. Θα άξιζε, λοιπόν, να εξεταστεί από επενδυτές με ορίζοντα διετίας.

Γενικά θεωρώ ότι τέτοιες εταιρείες θα έχουν αυξητική πορεία στο μέλλον, διότι πέρα από τη χαμηλή τιμή της πρώτης ύλης, η προστιθέμενη αξία που δίνουν στο προϊόν τους είναι μεγάλη (δεν εμπορεύονται αλλά φτιάχνουν κατά παραγγελία) και θα έχουν σχετικά μεγάλα περιθώρια κέρδους στην εγχώρια αγορά όταν αυτή θα αρχίσει να αναπτύσσεται.

Πέτρος Παναγόπουλος

*Τα παραπάνω δεν αποτελούν σύσταση / προτροπή για πώληση ή αγορά αξιών.

Εκφράζουν προσωπική άποψη μη επαγγελματία επενδυτή.

Απάντηση