Άλλα

ΣΕΔ – Σύνδεσμος Επενδυτών & Διαδικτύου

Ο ΣΕΔ είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει την προώθηση του μετοχικού ακτιβισμού.

http://www.sed.gr
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Η επίσημη ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου της Αθήνας.

http://www.ase.gr