ΑΣΚΟ: 3 Φορές Πάνω και Ακόμα Υποτιμημένη…

του Πάνου Γήτα

Πριν περίπου δύο χρόνια, το Δεκέμβριο του 2016 σας είχε παρουσιαστεί η AS company (εδώ). Τότε η εταιρία  ήταν net net και άξιζε ολόκληρη €9 εκ. Η σημερινή αποτίμηση είναι περίπου 3 φορές επάνω, στα €33 εκ. Εύλογα δημιουργείται το ερώτημα αν η εταιρεία αποτελεί ακόμα ευκαιρία για μακροπρόθεσμη επένδυση.

Η πορεία της μετοχής της AS Company από τότε που γράφτηκε το πρώτο άρθρο.

Καταρχάς ας ρίξουμε μια ματιά στις επιδόσεις της AS company για το α εξάμηνο του  2018. Ο όμιλος ανακοίνωσε κέρδη μετά φόρων για το α’ εξάμηνο του 2018 €1,89 εκ. δηλαδή  €0,14 ανά μετοχή. Μια εκτίμηση για το έτος 2018, θα ήταν η εταιρεία να εμφανίσει κέρδη κοντά στα €4 εκ. ή €0,3 ανά μετοχή. Επομένως για να να είναι το p/e 10 θα πρέπει η μετοχή να έχει €3. Αν αφαιρέσουμε απο την κεφαλαιοποίηση τα καθαρά  ταμειακά διαθέσιμα και τις επενδύσεις (ταμειακά διαθέσιμα και επενδύσεις €12,8 εκ. μείον δανεισμός €2 εκ. = €10,8 εκ.) τότε για να είναι το p/e 10 θα πρέπει η μετοχή να έχει €3,87! Με βάση το χθεσινό κλείσιμο, αυτή την στιγμή η μετοχή έχει €2,54!

Τα ίδια κεφάλαια είναι  €27,1 εκ. οπότε το p/bv =  1,23 . Σε κάθε εταιρία όταν εξετάζουμε τα ίδια κεφάλαια έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε πως διαμορφώνονται.  Σε κάποιες εταιρείες μπορεί μέσα στον ισολογισμό να συνυπολογίζεται φήμη και πελατεία (goodwill) που ουσιαστικά δεν είναι κάτι χειροπιαστό και δεν είναι εύκολο για τον επενδυτή να το εκτιμήσει. Στην προκειμένη περίπτωση ενώ η εταιρία διαθέτει ισχυρό brand δεν υπάρχει στον ισολογισμό της καμία υπεραξία φήμης και πελατείας!

Ο όμιλος διαθέτει εκπληκτική ρευστότητα. Δείκτης κυκλοφορούν ενεργητικόν/ βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  369,58% (α’ εξάμηνο 2018). Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων είναι €29,8 εκ. και οι υποχρεώσεις μόνο €8,8 εκ. Ουσιαστικα τα άμεσα διαθέσιμα χρήματα του ομίλου ειναι €12,8 εκ. που αντιστοιχούν σε €0,97 ανα μετοχή. Επομένως θεωρητικά θα μπορούσε να μηδενίσει όλες τις υποχρεώσεις και να παραμείνουν στο ταμείο €4 εκ.

Η εταιρία σχεδόν κάθε χρόνο επιστρέφει χρήματα στους μετόχους. Για την χρήση του 2017 είχε αποφασιστεί η επιστροφή κεφαλαίου €0,05 ανά μετοχή, ενώ τα κέρδη ήταν €0,23 ανά μετοχή. Σε περίπτωση που η διοίκηση διένειμε όλα τα εκτιμώμενα κέρδη του 2018 την επόμενη χρονιά, τότε η μερισματική απόδοση θα διαμορφωνόταν πάνω από 10 %!

Με τα στοιχεία του α’ εξαμήνου  2018 εκτιμούμε ότι η AS Company είναι υποτιμένη και έχει περιθώρια ανόδου. Αυτό όμως που θα διαδραματίσει την μελλοντική πορεία του ομίλου αλλά και της μετοχής δεν είναι τόσο τα αποτελέσματα του 2018 αλλά τα αποτελέσματα των επόμενων χρήσεων! Παρακάτω θα επιχειρηθούν μερικές εκτιμήσεις.

Είναι γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές του ομίλου. Το Μάιο του 2016 ιδρύθηκε η θυγατρική στην Κύπρο  με αρχικό κεφάλαιο €150 χιλιάδες. Το 2017 η θυγατρική στη Κύπρο πέτυχε πωλήσεις €1,2 εκ. και κέρδη μετά φόρων €186 χιλιάδες! Το α’ εξάμηνο του 2018 οι πωλήσεις στη Κύπρο  ήταν ενισχυμένες και για το 2018 η διοίκηση έθεσε στόχο €1,65 εκ. Παρακάτω θα γίνει προσπάθεια να εκτιμηθούν οι πωλήσεις στην Κύπρο, βάζοντας ως κριτήριο την αναλογία των γεννήσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία (2013-2017) ήταν 453 χιλιάδες και  οι αντίστοιχες γεννήσεις στην Κύπρο 47 χιλιάδες. Εξετάζουμε τις γεννήσεις των τελευταίων 5 ετών γιατί τα παιχνίδια της εταιρίας απευθύνονται κυρίως σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες. Απο τις γεννήσεις προκύπτει ότι οι πωλήσεις στην Κύπρο θα πρέπει να αντιστοιχούν περίπου στο 10%των πωλήσεων των παιχνιδιών που πηγαίνουν για την Ελλάδα. Έχοντας εταιρικές πωλήσεις €25 εκ. (2017) απο τα οποία πρέπει να αφαιρέσουμε €1,6 εκ. πωλήσεων που αφορούν την παιδική ένδυση και €1,6 εκ. εξαγωγών παιδικών παιχνιδιών σε άλλες χώρες. Επομένως στην Ελλάδα οι πωλήσεις παιδικών παιχνιδιών διαμορφώνονται περίπου στα €22 εκ. Με αυτή την απλοϊκή και ίσως κάπως αυθαίρετη μέθοδο υπολογίζουμε ότι θα πρέπει σε βάθος χρόνου οι πωλήσεις της Κύπρου να φτάσουν περίπου στα €2,2 εκ. Υποθέτουμε ότι λόγο αυτών των υπολογισμών έχει βάλει η διοίκηση ως στόχο την αύξηση πωλήσεων στην Κύπρο. Είναι αυτονόητο ότι άλλα δεδομένα και αστάθμητοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, παρόλα αυτά με αυτούς τους υπολογισμούς βλέπουμε χονδρικά την δυναμική της κάθε χώρας. Εν κατακλείδι φαίνεται ότι η Κύπρος έχει δυναμική για μεγαλύτερα νούμερα και συνεισφέρει θετικά στον Όμιλο, όμως λόγο μεγέθους δεν μπορεί να επηρεάσει αισθητά τα νούμερα του ομίλου.

Ποιο είναι άραγε το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια; Στις 30 Μαρτίου 2018 η εταιρεία προέβει σε ίδρυση θυγατρικής στην Ρουμανία με μετοχικό κεφάλαιο €400 χιλιάδες! Ενδεικτικά οι γεννήσεις της Ρουμανίας είναι σχεδόν διπλάσιες απο τις γεννήσεις της Ελλάδας! Το ίδιο ισχύει και για τον πληθυσμό! Επομένως αντιλαμβάνεται κανείς το τι μπορεί να συνεισφέρει η αγορά της Ρουμανίας!  Στόχος της διοίκησης είναι να εδραιωθούν στην Ρουμανία και ύστερα να επεκταθούν στη Γιουγκοσλαβία. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει την έκβαση αυτού του εγχειρήματος. Το ενθαρρυντικό είναι ότι η διοίκηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει ικανά στελέχη που προχωρούν σε προσεκτικές και στοχευμένες κινήσεις, αντιμετωπίζοντας τα δρώμενα με απόλυτη σοβαρότητα.

Παρακάτω θα παρουσιαστούν αυτά που φαίνεται να είναι τα επικρατέστερα σενάρια:

Πρώτο σενάριο: Να μην ευδοκιμήσει η προσπάθεια επέκτασης στα Βαλκάνια. Το θετικό είναι ότι η εταιρία δεν χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις για να επεκταθεί σε μια γειτονική χώρα, για αυτό άλλωστε και το μετοχικό κεφάλαιο για την Ρουμανία διαμορφώθηκε στο χαμηλό τίμημα των 400 χιλιάδων. Επομένως ακόμα και να μην ευδοκιμήσει η επένδυση, οι απώλειες θα είναι περιορισμένες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η εταιρία να παραμείνει στα σημερινά νούμερα, σε περίπτωση που κάτι δεν αλλάξει δραματικά σε Ελλάδα και Κύπρο. Επομένως, ακόμα και να αποτύχει στα Βαλκάνια, η εταιρεία εξακολουθεί να είναι  υποτιμημένη στα σημερινά επίπεδα.

Δεύτερο σενάριο: Να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η επέκταση στη Ρουμανία και μέσα στα επόμενα χρόνια στη Γιουγκοσλαβία. Σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε ότι το μέγεθος της εταιρείας θα αλλάξει, κάνοντας την σημερινή αποτίμηση να φαίνεται πολύ μικρή.

Εικάζεται πως όποιο σενάριο και να υπερισχύσει, ο μακροπρόθεσμος επενδυτής έχει αρκετές πιθανότητες αρχικά να μην υποστεί απώλεια του κεφαλαίου του και ίσως και να κερδίσει. Κανείς όμως δεν γνωρίζει τι πραγματικά μπορεί να συμβεί! Όπως και να έχει τους ευχόμαστε καλή δύναμη!

Πάνος Γήτας

*Τα παραπάνω δεν αποτελούν συστάσεις για οποιαδήποτε χρηματιστηριακή συναλλαγή. Συνιστούν προσωπικές απόψεις που παρουσιάζονται για συζήτηση μεταξύ επενδυτών.

* Ο Πάνος Γήτας κατείχε μετοχές της AS Company κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου.

7 comments on “ΑΣΚΟ: 3 Φορές Πάνω και Ακόμα Υποτιμημένη…

 1. Ο/Η Dimitrios Koutsoubos λέει:

  Πάνο είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως οι εταιρείες που είχες δει πριν μερικά χρόνια (όπως ΑΣΚΟ, ΓΕΒΚΑ, ΦΛΕΞΟ) ή και άλλες που συζητήσαμε ιδιωτικά, εξελίχθηκαν πολύ καλά.

  Αυτό που είναι για μένα εντυπωσιακό δεν είναι απλά η άνοδος μιας μετοχής που μπορεί να είναι και πυροτέχνημα, αλλά το γεγονός πως οι εταιρείες τα πήγαν τόσο καλά, που παρότι ανατιμήθηκαν εξακολουθούν και είναι φθηνές. Τι να πει κανείς π.χ. για την ΦΛΕΞΟ, που την είδες αν δεν κάνω λάθος κάτω και από τα 2 ευρώ… Σήμερα ακόμα και στα 7 φθηνή φαίνεται.

 2. Ο/Η ZULUS λέει:

  εμενα μου κανει εντυπωση πως μια εταιρεια που εχει κερδη απο 1,5-1,8 τα προηγουμενα χρονια τωρα θα κανει 4 εκατ δηλαδη τι αλλαξε στην αγορα των παιχνιδιων? αυξηθηκαν τα παιδια ?και αν βγαλει φετος να δουμε αν θα βγαλει και το 2019.

  • Ο/Η Panos Gitas λέει:

   η αγορά των παιχνιδιών τα τελευταία 3 χρόνια ειναι σταθερή…όμως η ασκο κάθε χρόνο αυξάνει το μερίδιο της.

   Τις δύσκολες εποχές η ασκο είχε σαν στρατηγική το εξής:προτιμώ να χάσω πωλήσεις παρά να γράψω επισφάλειες!Αρα τα δύσκολα χρόνια έπαιζε άμυνα και τώρα έχει βγει στην επίθεση!Να σας θυμήσω ότι ήτανε απο τις πρώτες εταιρίες που ανακοίνωσε τις επισφάλειες του μαρινόπουλου όταν όλη η αγορά σφύριζε κλέφτικα.

   Επίσης κάνει καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων της και έχει βελτιώσει τον εμπορικό κύκλο της.

   Έχει μειώσει τα έξοδα της σε αναλογία με τις πωλήσεις της.

   Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα κέρδη της.

 3. Ο/Η Panos Gitas λέει:

  γεια σου Δημήτρη!
  σε ευχαριστω φίλε για τα καλά σου λόγια.
  Συμφωνώ μαζί σου, παρόλο που ανεβήκανε οι μετοχές εξακολουθούν να είναι υποτιμημένες..για αυτό και εγω σε πολλές περιπτώσεις δεν πουλάω τις μετοχές που κατέχω απο παλιά αλλά ενισχύω επιπλέον την θέση μου…
  ένα άλλο πλεονέκτημα με αυτες τις επιλογές είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε λίγο και λιγάκι να ψάχνεις τις επόμενες μετοχές για τοποθέτηση..
  να δώσω ένα παράδειγμα..είχα αγοράσει καμπα (reds) κάπου εκεί στο 0.4-0.5 με σκοπό να τις πουλήσω στο 0.8-.09 επειδή θεωρούσα ότι εσωκλείει αξία η εταρία και ήτανε αδικία να είναι στο 0.4.Όντως το σενάριο επαληθεύτηκε! Όταν όμως πούλησα το ΚΑΜΠΑ έψαχνα την επόμενη μετοχή να τοποθετήσω τα χρήματα μου…αυτό το ¨προβλημα¨δεν το αντιμετωπίζω με τις παραπάνω επιλογές μου..!Επομένως η ασκο,γεβκα,φλεξο και μερικές άλλες με προστατεύουν απο λανθασμένες επιλογές γιατι με έχουνε ¨εγκλωβισμένο¨!

 4. Ο/Η ZULUS λέει:

  Οτι ειναι σοβαρος επιχειρηματιας ειναι γνωστο,και παντα με ικανοποιητικα κερδη.

 5. Ο/Η Panos Gitas λέει:

  εξαιρετικά τα αποτελέσματα των jumbo..
  μεγάλη αύξηση στην Ρουμανία…αυτό προφανώς θα ευνοήσει και την ασκο!

 6. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Μπράβο Πάνο, έστω και καθυστερημένα. Είναι σημαντικό να ανακαλύπτει κανείς εταιρείες μέσα στην κρίση, σαν και αυτές τις τρεις που είχες παλιά αναφέρει και όχι μόνο να προστατεύει τα χρήματά του από την χρηματιστηριακή πτώση, αλλά να καταγράφει και σημαντικά κέρδη στα χρόνια που πέρασαν. Ειδικά στο management της ΦΛΕΞΟ υποκλίνομαι. Μακάρι να είχαμε πολλούς τέτοιους επιχειρηματίες.

Απάντηση