Σχετικά με εμάς

Το Investorblog είναι ένα ελληνικό blog που ασχολείται με τις επενδύσεις σε ελληνικές μετοχές και το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Επίσης, αναφέρονται επιλογές από ξένες μετοχές.
Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη μακροπρόθεσμη θεώρηση και τις επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται στα θεμελιώδη μεγέθη και το Value Investing

Απάντηση